google-site-verification: googled3e40c9edb96dae5.html

Fältkurser 2018

Tyngdpunkten i Gotlands arkeologiska fältskola ligger i de 2-4 veckors kurser som vi genomfört under ca 25 års tid på Gotland. Vi genomför dessa kurser i samarbete med folkhögskolan i Hemse. Anmälan till kommande sommars kurs (2018) görs här på Gotlands folkhögskola.

Prövapåkursen fullbelagd för 2018! Vi kommer även 2018 ha en prövapåkurs för externdeltagare för de som vill känna på detta med fältarkeologi, i form av en minikurs på 4 dagar som går mellan måndagen den 9 till torsdagen den 12 juli. I kursen ingår fältundervisning och all utrustning för grävningen. Det bör noteras att boende och transporter till och från grävlokalen inte ingår utan måste ordnas personligen. För mer detaljerad information om plats för grävningen, vetenskaplig frågeställning etc, klicka på länken till forskningsplanen till höger.

F24361

I de ordinarie kurserna ingår såväl ett antal föreläsningar som exkursion, full pension och all nödig grävutrustning, förutom personliga persedlar som handskar, knäskydd etc. Siktet för 2018 års fältkurs är nu inställt på ett spännande kustparti i Eke socken på södra Gotland, där vi kommer att belysa frågan om vikingatida aktiviteter längs kusten. Vi kommer att undersöka både gravar och andra lämningar. Ett forskningsprogram kan tankas ner via länk härintill.  Anmälan till kursen är nu öppen via Gotlands Folkhögskola med följande länk.

F50

Föregående sommar, 2017, kom vi att fördjupa oss i frågan om gården Hägvides historia, där vi undersökte delar av gårdens närområde med spår av två skilda områden med silvermynt och ett flertal vikingatida föremål. Länk till rapporten komme att finnas här när vi fått svaren på C14 analyserna.

Vad döljer sig i kullen??

Strax öster om Hamra kyrka på södra Gotland fanns en märklig stor gräsbeväxt kulle, full med sten. Vad det exakt var, var det ingen som med säkerhet visste. Men under sommaren 2016 och 2017, med hjälp av Hamraborna, har vi undersökt kullen. Den visade sig innehålla en enormt stor ruin av en trolig kastal, med murar som var 2,5 meter breda. Bottenplanet visade på en 14 x 11 meter stor byggnad, bestående av två rum. Under kommande sommar är avsikten att slutföra undersökningen och skapa en intressant besöksplats. Intresserad att vara med? Här kommer att finnas mer information om arbetet med kastalen i Hamra.

Välkommen till Gotland och våra intressanta och spännande arkeologiska utgrävningar. Här är chansen att förkovra sig i Gotlands historia och i trevligt sällskap och under sakkunnig ledning komma in i arkeologins spännande värld!

© Gotlands arkeologiska fältskola              Arendus, Färjeleden 5, 621 58 Visby              Blog