google-site-verification: googled3e40c9edb96dae5.html

Fältkurser 2018

Tyngdpunkten i Gotlands arkeologiska fältskola ligger i de 2-4 veckors kurser som vi genomfört under ca 25 års tid på Gotland. Vi genomför dessa kurser i samarbete med folkhögskolan i Hemse.

Vi kommer även 2018 ha en prövapåkurs för externdeltagare för de som vill känna på detta med fältarkeologi, i form av en minikurs på 4 dagar. I kursen ingår fältundervisning och all utrustning för grävningen. Det bör noteras att boende och transporter till och från grävlokalen inte ingår utan måste ordnas personligen. För anmälan kommer här snart att finnas ytterligare information.

F24361

I kursen ingår för de som går de ordinarie kurserna ett antal föreläsningar och all nödig grävutrustning, förutom personliga persedlar som handskar, knäskydd etc. Mer information om kursen kommer att finnas här snart.  Det bör här kanske sägas, att en arkeologisk utgrävning kan vara fysiskt tung emellanåt, då det blir mycket bärande av jord och sten.

F50

Föregående sommar, 2017, kom vi att fördjupa oss i frågan om gården Hägvides historia, där vi undersökte delar av gårdens närområde med spår av två skilda områden med silvermynt och ett flertal vikingatida föremål. Länk till rapporten komme att finnas här när vi fått svaren på C14 analyserna.

Vad döljer sig i kullen??

Strax öster om Hamra kyrka på södrta Gotland fanns en märklig stor gräsbeväxt kulle, full med sten. Vad det exakt var, var det ingen som med säkerhet visste. Men under sommaren 2016 och 2017, med hjälp av Hamraborna, har vi undersökt kullen. Den visade sig innehålla en enormt stor ruin av en trolig kastal, med murar som var 2,5 meter breda. Bottenplanet visade på en 14 x 11 meter stor byggnad, bestående av två rum. Under kommande sommar är avsikten att slutföra undersökningen och skapa en intressant besöksplats. Intresserad att vara med? Här kommer att finnas mer information om arbetet med kastalen i Hamra.

Välkommen till Gotland och våra intressanta och spännande arkeologiska utgrävningar. Här är chansen att förkovra sig i Gotlands historia och i trevligt sällskap och under sakkunnig ledning komma in i arkeologins spännande värld!

© Gotlands arkeologiska fältskola              Arendus, Färjeleden 5, 621 58 Visby              Blog