google-site-verification: googled3e40c9edb96dae5.html

Gotlands arkeologiska fältskola

2015 års grävningar vid Ytings i Othem socken är nu avslutade och arbetet med en rapport över gävningen pågår. Fältkursen kom att omfatta dels ett område med spår av lämningar från vendeltid och vikingatid i en åker, påträffade i samband med en metalldetektering för ett antal år sedan, dels en undersökning av tre gravar på ett mindre gravfält, beläget längs en äldre väg som löper från Ytings gamla gårdsplats mot norr.

IMG 7002

Undersökningarna i åkern gav ett tämligen magert resultat, då inga anläggningar,  konstruktioner eller kulturlager framkom i de schakt vi tog upp.

Anl. 5-1. F13.

Undersökningen av gravarna visade att dessa utgjordes av brandgravar, dvs att personerna bränts på bål. Det rörde sig om både mansgravar och kvinnogravar, av föremålen i gravarna att döma. I en av dem fanns även starkt fragmentariska rester av två skelett, där ett av dessa av osteologen kunde tolkas vara en kvinna. Till höger några av de eldpåverkade glaspärlor som fanns i en kvinnograv.

Undersökningarna vid Ytings är nu avslutade och planering pågår för kommande års arkeologiska undersökningar.

Dan Carlsson


Lite bakgrund om Gotland
K
nappast något område i Skandinavien kan mäta sig med Gotland när det kommer till vikingatidens och den tidiga medeltidens historia. Ingenstans har så många silverskatter påträffats och så många fynd av broscher, spännen, kammar, pärlor etc lämnats in till museerna som från Gotland. Mer än 700 silverdepåer minner om öns märkvärdiga och spännande vikingatida historia.

excavation

Gotlands arkeologiska fältskola har tagit som sin mission att kontinuerligt engagera sig i att belysa denna historia genom fältkurser på sommaren öppna för allmänheten. Fältkurser i nuvarande form har bedrivits sedan 1998, men även under många år innan dess. Undersökningarna är en del i en pågående och långsiktig forskning om den gotländska historien, med betoning på vikingatid-medeltid. Lärarna som håller i föreläsningarna i samband med fältkurserna kommer företrädesvis från Uppsala Universitet, Campus Gotland, men även från Stockholms universitet. Många av deltagarna i kurserna har varit med i åtskilliga år, de längsta i mer än 20 år, vilket visar på såväl ett brinnande intresse för arkeologi, som att Gotland har mycket att erbjuda den arkeologiskt intresserade.

Med våren här  är det hög tid att planera för kommande sommars arkeologiska verksamhet. De två senaste somrarna (2013-14) koncentrerade vi oss till att undersöka historien kring S:t Olofsholm i Hellvi socken, på norra Gotland, en plats som enligt Gutasagan besöktes av den norske kungen Olaf Haraldssons 1029 och/eller 1030.

Kommande sommar, 2015, kommer vi att påbörja ett par års utgrävningar av en intressant gårds- och verkstadsmiljö i Othem socken på norra Gotland. Vid en metalldetektorundersökning för ett par år sedan framkom att det förefaller som platsen hyser både ett bostadsområde och ett verkstadsområde från vikingatid, belägna ca 100 meter från varandra. I området är även under slutet av 1800-talet påträffat 5 halsringar av silver från vikingatid. 

Tag chansen att vara med i ett fascinerande grävprojekt kommande sommar! För en närmare beskrivning av kurserna och möjligheterna att delta, se under rubriken Fältkurser, där information under hand kommer att finnas till hands. Vi genomför även en internationell fältkurs om 5och 6 veckor, framför allt riktad mot utländska studenter, men självklart är även andra välkomna att delta i denna kurs. Mer information om denna kurs finns här. Har du frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss.

Välkommen till Gotland i sommar!
Doc. Dan Carlsson, Arendus

© Gotlands arkeologiska fältskola              Arendus, Färjeleden 5, 621 58 Visby              Blog