google-site-verification: googled3e40c9edb96dae5.html

Gotlands arkeologiska fältskola

Årets grävningar vid St Olofsholm har nu pågått under tre veckor och bilden blir allt klarare vad gäller förekomsten av 2 kyrkor, den ena över den andra, där den övre är mycket stor, ca 30 x 13 meter, vilket är större än de flesta sockenkyrkor.

lanskotan kopia

Även om bilden blir klarare på viss håll, får vi nya frågor att försöka klarlägga. Inte minst gäller det förekomsten av gravar. Vi har i år påträffat flera begravda som framföre allt kan knytas till den äldre kyrkan. En av de märkligare gravarna är en över en man, som uppenbarligen stupat i strid, då han har spetsen av en lans ännu kvarsittande tvärs igenom en ryggkota (bilden). Jag kommer att återkomma under loppet av sommaren med mera resultat.

För den som är intresserad av förra årets rapport, klicka här

Dan


Lite bakgrund om Gotland
K
nappast något område i Skandinavien kan mäta sig med Gotland när det kommer till vikingatidens och den tidiga medeltidens historia. Ingenstans har så många silverskatter påträffats och så många fynd av broscher, spännen, kammar, pärlor etc lämnats in till museerna som från Gotland. Mer än 700 silverdepåer minner om öns märkvärdiga och spännande vikingatida historia.

excavation

Gotlands arkeologiska fältskola har tagit som sin mission att kontinuerligt engagera sig i att belysa denna historia genom fältkurser på sommaren öppna för allmänheten. Fältkurser i nuvarande form har bedrivits sedan 1998, men även under många år innan dess. Undersökningarna är en del i en pågående och långsiktig forskning om den gotländska historien, med betoning på vikingatid-medeltid. Lärarna som håller i föreläsningarna i samband med fältkurserna kommer företrädesvis från Högskolan på Gotland, men även från Stockholms universitet. Många av deltagarna i kurserna har varit med i åtskilliga år, de längsta i mer än 20 år, vilket visar på såväl ett brinnande intresse för arkeologi, som att Gotland har mycket att erbjuda den arkeologiskt intresserade.

Med vintern här  är det hög tid att planera för kommande sommars arkeologiska verksamhet. Den senaste sommaren (2012) koncentrerade vi oss till att undersöka historien om gården Tajnungs med omgivningar, belägen i Hangvar socken på norra Gotland. Läs mer om Tajnungs här. I år siktar vi in oss på en intressant detalj i Gotlands historia; frågan om den norske kungen Olaf Haraldssons besök på Gotland och St Olofsholm 1029 och 1030.

Tag chansen att vara med i ett fascinerande grävprojekt kommande sommar! För en närmare beskrivning av kurserna och möjligheterna att delta, se under rubriken Fältkurser. Har du frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss.

Välkommen till Gotland till sommaren!
Doc. Dan Carlsson, Arendus

© Gotlands arkeologiska fältskola              Arendus, Färjeleden 5, 621 58 Visby              Blog