google-site-verification: googled3e40c9edb96dae5.html

Gotlands arkeologiska fältskola

2014 års grävningar vid S:t Olofsholm på norra Gotland är nu avslutade. Det har varit en minst sagt intressant och givande fältkurs med spännande resultat som lär innebära att vi behöver skriva om historien om Holm. Det är nu helt klart att platsen hyser minst två kyrkor överlagrande varandra, där den senare är av ansenlig storlek, ca 30 x 13 meter, vilket är större än de flesta sockenkyrkor. Under denna kyrka, troligen tillkommen under slutet av 1100-talet, finns ett fundament till en sannolik träkyrka, ca 14x10 meter stor.

lanskotan kopia

Undersökningarna har bland annat påvisat förekomsten av ett flertal gravar i anslutning till den äldre kyrkan och där en grav delvis är belägen under muren till denna äldre kyrka.

Rapporten över 2014 års undersökningar är klar. I rapporten ingår en osteologisk analys utförd av professor Sabine Sten vid Uppsala universitet, Campus Gotland, som ger minst sagt intressanta upplysningar om de gravlagda på platsen. Det finns fyra gravlagda män och av dessa har i alla fall två dött i strid, vilket visas av de omfattande skador de har. Bland annat har den ena av dem en järnspets ännu kvarsittare i 2:a bröstkotan.

Här är en länk till rapporten, Rapport S:t Olofsholm 2014.

För den som är intresserad av förra årets rapport, klicka här

Dan Carlsson


Lite bakgrund om Gotland
K
nappast något område i Skandinavien kan mäta sig med Gotland när det kommer till vikingatidens och den tidiga medeltidens historia. Ingenstans har så många silverskatter påträffats och så många fynd av broscher, spännen, kammar, pärlor etc lämnats in till museerna som från Gotland. Mer än 700 silverdepåer minner om öns märkvärdiga och spännande vikingatida historia.

excavation

Gotlands arkeologiska fältskola har tagit som sin mission att kontinuerligt engagera sig i att belysa denna historia genom fältkurser på sommaren öppna för allmänheten. Fältkurser i nuvarande form har bedrivits sedan 1998, men även under många år innan dess. Undersökningarna är en del i en pågående och långsiktig forskning om den gotländska historien, med betoning på vikingatid-medeltid. Lärarna som håller i föreläsningarna i samband med fältkurserna kommer företrädesvis från Uppsala Universitet, Campus Gotland, men även från Stockholms universitet. Många av deltagarna i kurserna har varit med i åtskilliga år, de längsta i mer än 20 år, vilket visar på såväl ett brinnande intresse för arkeologi, som att Gotland har mycket att erbjuda den arkeologiskt intresserade.

Med våren här  är det hög tid att planera för kommande sommars arkeologiska verksamhet. De två senaste somrarna (2013-14) koncentrerade vi oss till att undersöka historien kring S:t Olofsholm i Hellvi socken, på norra Gotland, en plats som enligt Gutasagan besöktes av den norske kungen Olaf Haraldssons 1029 och/eller 1030.

Kommande sommar, 2015, kommer vi att påbörja ett par års utgrävningar av en intressant gårds- och verkstadsmiljö i Othem socken på norra Gotland. Vid en metalldetektorundersökning för ett par år sedan framkom att det förefaller som platsen hyser både ett bostadsområde och ett verkstadsområde från vikingatid, belägna ca 100 meter från varandra. I området är även under slutet av 1800-talet påträffat 5 halsringar av silver från vikingatid. 

Tag chansen att vara med i ett fascinerande grävprojekt kommande sommar! För en närmare beskrivning av kurserna och möjligheterna att delta, se under rubriken Fältkurser, där information under hand kommer att finnas till hands. Vi genomför även en internationell fältkurs om 5och 6 veckor, framför allt riktad mot utländska studenter, men självklart är även andra välkomna att delta i denna kurs. Mer information om denna kurs finns här. Har du frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss.

Välkommen till Gotland i sommar!
Doc. Dan Carlsson, Arendus

© Gotlands arkeologiska fältskola              Arendus, Färjeleden 5, 621 58 Visby              Blog